Eduardo Dusek
Links:

Information:
Sort name:
Dusek, Eduardo
Type:
Person
Gender:
Male
Born:
1957-01-01 (60 years ago)
Area:
Brazil

Photos:

Discography:
Albums:
1981 | Olhar Brasileiro (Album)
1991 | Contatos (Album)

Others:
- | Minha História (Album + Compilation)
- | Personalidade (Album + Compilation)
2000 | Eduardo Dusek (Millenium) (Album + Compilation)