Lobotomia
Links:
en: Lobotomia

Information:
Type:
Group
Founded:
1984 (33 years ago)
Area:
Brazil

Photos:

Discography:
Albums:
1986 | Lobotomia (Album)
1989 | Nada é Como Parece (Album)
2008 | Extincao (Album)

Others: