Hans Alfredson & Tage Danielsson
Links:
en: Hasseåtage

Information:
Sort name:
Alfredson, Hans & Danielsson, Tage
Type:
Group
Area:
Sweden

Photos:

Discography:
Albums:

Others:
- | 1976 Svea Hund på Göta Lejon ()
- | Glaset i örat ()
- | Gröna Hund på Gröna Lund ()
- | Kretsloppan Lindeman: Återanvänd! ()
- | Lådan ()
- | Lindeman ger sej aldrig ()
- | Lindeman på nya äventyr bland älgar & isbjörnar ()
- | Reliker ur Lindemans kvarlåtenskap ()
1964 | Gula hund ()
1964 | Malte, Valfrid Lindemans son ()
1968 | Ännu flera Lindemän!! ()
1970 | 88 öres-revyn från Skeppet ()
1980 | Lindeman gökar ånyo! ()
1981 | Göken Lindeman tjatar vidare ()
1990 | Lindemans bästa dubbelgökar ()
1990 | Under Dubbelgöken ()
1991 | Spader, Madame! ()
1998 | Guldkorn från Hasse & Tages revyer ()
2001 | Hasse & Tages klassiker ()
2008 | Lindemans låda ()